Takk til alle som har kjøpt spillet!
Første opplag er nå utsolgt.
Om SPILLET

Hva er sykepleierspillet?

Sykepleierspillet er et quiz-basert brettspill som inneholder 770 spørsmålskort innen kategoriene anatomi, fysiologi, biokjemi og sykdomslære. Spørsmålene er utarbeidet av sykepleiere, og tar utgangspunkt i de nasjonale læringsmålene for sykepleierutdanningen som er utarbeidet av NOKUT (anatomi, fysiologi og biokjemi). Med god hjelp av dyktige fagfolk har alle spørsmålene vært gjennom flere runder med kvalitetssikring. Quiz deg selv alene, med en venn, eller spill sammen med andre i opp til 4 lag.

Eske

Kreativ og sosial læring

Drivkraften bak prosjektet har vært et personlig ønske om et slikt konsept på markedet. Vi har selv vært sykepleierstudenter og kjent på savnet etter kreative læringsformer i studiet.Vi ønsker å være med på og løfte sykepleie som profesjon, og hjelpe de kommende sykepleierne til å bli faglig sterke. Grunnlaget for å bli en faglig dyktig sykepleier blir lagt allerede første året på sykepleierutdanningen. Vi ser derfor viktigheten av å bringe nye metoder på banen for å heve kvaliteten på de områdene som år etter år gir høy strykprosent blant landets høyskoler og universiteter.

For deg som jobber med helse

Sykepleierspillet er utviklet med tanke på sykepleierstudenter og sykepleiere, men egner seg også godt for andre fagfelt innen helse, fra vernepleie til medisin.  Spillet kan anvendes som et fagutviklingsverktøy på institusjoner, se nærmere under fanen “fagutvikling”.

Fagutvikling
For arbeidsplass
Sykepleierpillet egner seg godt som et fagutviklingsverktøy for ansatte på ulike helseinstitusjoner. I tillegg til at de ansatte får frisket opp ferdighetene sine i kategoriene anatomi, fysiologi, biokjemi og sykdomslære, kan for eksempel fagutvikler lage caser og avdelingsrelaterte spørsmål som et supplement i spillet.
For student
Spillet kan fungere som et læringsverktøy for studenter som leser til eksamen, og kan ellers brukes gjennom hele sykepleierstudiet. Last ned og fyll ut egne spørsmålskort som kan suppleres i spillet.
For faglærer
På universiteter og høgskoler kan faglærer bruke spillet til kollokviegrupper i forbindelse med undervisning. Det kan legges til ekstra spørsmål i spillet ved å laste ned maler på tomme spørsmålskort.*
MALER FOR NEDLASTING
*Tomme kortmaler kan lastes ned ved å klikke på symbolet for kategoriene. Malene fylles ut for hånd eller digitalt.
OM OSS
Kaja Bast Sørsdal
Utdannet sykepleier i 2017. Har jobberfaring innen psykiatri og hjemmesykepleien. Jobber med digital hjemmeoppfølging og velferdsteknologi i Oslo kommune.
Martin Brønner
Utdannet sykepleier i 2016. Har jobberfaring fra hjemmesykepleien. Jobber nå som teamsykepleier i hjemmesykepleien i Oslo kommune.
Ane Haugvaldstad Walle
Utdannet sykepleier i 2013. Har jobberfaring fra sykehus og hjemmesykepleien. Jobber med velferdsteknologi.
EN STOR TAKK TIL
Lovisenberg diakonale høgskole
Vi kom i kontakt med LDH tidlig i prosessen med Sykepleierspillet. Med prosjektmidler, faglig samarbeid, veiledning og samarbeid med deres studenter har Sykepleierspillet blitt mulig å realisere. Stor takk til ansatte og studenter som har bidratt i utviklingen. Vi vil rette en spesielt stor takk til Hallgeir Lien som har hatt troen på oss siden starten.
Lars Berrum og Martin Beyer-Olsen
Takk for at dere har troen på oss og prosjektet, og for den avgjørende rollen dere hadde i innspurten av prosjektet. Det ville ikke vært realisert uten deres økonomiske støtte, positive holdning og gode ideer!
Kristina Totland Carm
Den aller siste runden med kvalitetssikring av spillets faglige innhold ble utført av Kristina Totland Carm, som er doktorgradsstipendiat innen molekylærbiologi, og høgskolelektor med undervisning innen anatomi, fysiologi og biokjemi for blant annet sykepleierstudenter.
Brynjar Foss
Alt i kategorien immunologi er skrevet av Brynjar Foss. Han er professor og utdannet biolog med doktorgrad fra hematologisk seksjon ved Universitetet i Bergen. Har blant annet skrevet boken blodet og immunsystemet.
Cecilie Lilletvedt
Cecilie har gjort en formidabel jobb med kvalitetssikring og forbedring av alle spørsmål i kategorien “sykdomslære”. Hun har jobbet som lege i spesialisering ved Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus siden 2015.
Jon Richardsen
Er utdannet anestesisykepleier og jobber blant annet med å utvikle ambulansefaget. Tusen takk til Jon som hadde alle spørsmålene våre som påskelektyre i påsken 2021. Korrekturlesingen har vært av stor faglig betydning.
Axel Dammann og Øivind Dahl i Holdingservice AS • Jenny Kyvik Hutchens • Maren Sandli Johnsen • Trine Østgaard • Maren Hamre Engh • Gunn-Berit Neergård • Sigbjørn Henning • Sunniva Førre • Sigurd Jonassen • Tone Ladsten Klaening • Tonje Nesvik Hustoft • Marianne Vindal Ness • Siri Steffensen • Sara Egenberg Sindre • Siren Marie Martinsen Børseth • Vibeke Omland Aasrum • Trine Sæle • Siri Fischer-Norman • Emil Risbøl • Alle som bidro på Spleis
For faktura og andre henvendelser, send mail til post@sykepleierspillet.no